Tag Archives: poesia cognitiva

Altres jocs rítmics i pictòrics

Este primer poema només està format per versos pentasíl·labs, en català es conta fins la última ccentuada, aleshores el segon vers no és de set sinó de cin síl·labes, podriem dir que és un haiku amagat sota la mètrica catalana:

Contem fins a cinc

síl·labes en mètrica,

versos ben petits.

Al següent haiku he dibuixat una fletxa amb l’esquema sil·làbic, en comptes de vocals el focus és la paraula avant i es situa en esl extrems i el pic de la punta de la fleta, tal com mostre al dibuix:

Van, van, van avant.

Van, van, van, van, avant van.

Van, van, van avant.

Com si es tractara d’un tauler d’escacs, he omplit les ratlles de l’esquema mètric amb vocals posteriors, que són les més obscures a l’hora de pronunciar, i les vocals anteriors, que són les més clares. Així, he volgut imitar les caselles negres i blanques dels escacs:

Joc en un pis fosc,

urdit bosc de murs i torres.

Mort en un, i prou.

Deixa un comentari

Filed under Poemes

Més esquemes sil·làbics amb dibuixos

Seguint la idea de dibuixar un cub dins l’esquema sil·làbic gràfic mètric de l’haiku

 

 

he escrit altres poemes amb diferents formes geomètriques i si em permeteu el joc de paraula, poemètriques:

1

Línies rectes

Fem camí, filet

adreçant-se al cel blau

com la recta pura.

2

Dos quadrats amb mesura de tres i dues síl·labes

Ara farem un

quadrat gran amb altre xic.

Gran al quadrat gran.

3

El romb

El romb només gira

com si fos un quadrat

que sofreix mareig.

4

Dos rombs

Amb dos de rombs, nyas!

Tots els homes, dones grans

de dormir, poc, gens!

5

haiku + haiku = haikuadrat

Cant petit, minúscul,

cant fi i curt des d’un tanka.

Cant que es diu haiku.

Deixa un comentari

Filed under Poemes

Esquema sil·làbic amb dibuixos

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Estos dies he reflexionat molt sobre l’esquema sil·làbic de
l’haiku. Cada cop que escric a dalt em faig unes petites ratlles que
corresponen a les síl·labes, més o menys com:

Figura 1

 

De la mateixa manera que veiem estes ratlles com una successió de
línies curtes, vaig voler anar més enllà i unir-les dibuixant. Si
agafem un paper i unim de la primera línia de la Figura 1 les roges:

_ _ _ _ _

Figura 2.1

en quedarà més o menys com

_ ___ _ _

Figura 2.2

ara unim la segona ratlla de la Figura 2.1 a la primera i tercera
ratlla de la Figura 3.1, també unim la tercera ratlla de la Figura
2.1 amb la quarta de la Figura 3.1, és a dir, tres línies entre el
primer vers i el segon de la Figura 1

_ _ _ _
_ _ _

Figura 3.1

També unim la tercera i quarta de la Figura 3 quedant

_ _ ___
_ _ _

Figura 3.2

Al tercer vers de la figura 1 unim les ratlles per què quede com
Figura 2.2. I entre el segon vers i el tercer fem tres línies. Unim
la primera ratlla de la Figura 3.1 amb la segona de la Figura 2.1, la
tercera ratlla de la Figura 3.1 també amb la segona ratlla de la
Figura 2.1 i la quarta ratlla de la Figura 3.1 amb la tercera de la
Figura 2.1. El resultat hauria de ser quelcom semblant a un dibuix
d’un cub tridimensional. És ben diferent el resultat però
s’aproxima.Sobre este esquema de ratlles i línies vaig substituir el roig
pel al vocal e (que ací he deixat en roig per un efecte més
visual) i vaig esciure el següent haiku:

Parets
rectes.Ruta

recta
i perfecta.
Línies

prou rectes
al cub.

Per dir-ho d’altra manera, allò que he fet ha sigut dibuixar dins
de l’estructura el tema de l’haiku. Com seguint el postulat de la
lingüística cognitiva de la forma és inseparable del significat.

 

Deixa un comentari

Filed under Poemes

Poesia cognitiva

1

Base metafòrica,

perfil cognitiu, haiku:

ment i pensament.

2

Fem paraules amb

la capacitat mental.

Cor regant la ment.

3

Nostre cos fa el món,

nostre món ve fet amb mots,

(in)significant.

Deixa un comentari

Filed under Poemes